Slow Management

SLOW MANAGEMENT

De Slow Food beweging is ontstaan als reactie op fast food. Als uitgangspunt geldt: koken met respect voor mens, milieu, ecologische diversiteit (gewassen, zaden, dieren) en culturele voedseltradities. Naar analogie is Slow Management ontstaan als reactie op fast management. Niet met slow in de betekenis van langzaam, maar als synoniem voor ´aandachtig´ of ´zorgvuldig´. Vandaar de ondertitel ´Stilstaan bij organiseren´. En dat is wat anders dan stilstaan.

Slow Management keert zich af van al te kille, modelmatige methoden van organiseren die puur gericht zijn op efficiëntie, outputbeheersing en korte termijn winst en die daardoor vaak doorslaan in een overdaad aan regels en controlemechanismen. Slow Management bepleit hernieuwde aandacht voor kwaliteit, diepgang, vertrouwen en authenticiteit. Gaat op zoek naar nieuwe vormen van organiseren met waardering voor vakmanschap, voldoende autonomie voor professionals, aandacht voor diversiteit, en behoud van de menselijke maat. Om de bekende Canadese organisatiekundige Henry Mintzberg te citeren: ´I´m not a human resource, I´m a human being!´

Slow Management start bewust niet vanuit de theorie of de bedachte werkelijkheid van de manager, maar vanuit het hier en nu, vanuit de praktijk van de werkvloer. Slow Management staat dicht bij de dagelijkse uitvoering en gaat op zoek naar interessante en vernieuwende personen, initiatieven en organisaties. In een toegankelijke mix van diepgaande interviews, scherpe analyses, verrassende reportages en puntige columns en opinies.
Bestel hier
Meer informatie klik hier