Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
> * de eigenaar: de eigenaar van de website;
> * gebruik(en): alle denkbare handelingen;
> * u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
> * de content: alle in de website aanwezige inhoud;
> * de doenker: degene die zich presenteert;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

7. Mocht er onverhoopt iets niet kloppen mbt de getoonde Doenkers. Dan kan er in overleg worden getreden via de contact pagina.