Simulatiespel

Troje kiest ervoor om de werkelijkheid niet te dicht te naderen, maar een vergelijkbare situatie voor te schotelen, zodat de deelnemers niet vanuit de belemmeringen van de dagelijkse praktijk reageren, maar vrijuit en met plezier kunnen experimenteren. De deelnemers werken in kleine teams, met een competitie-element om de gezamenlijkheid en betrokkenheid te verhogen en de sfeer luchtig te houden. Men doorloopt een vooraf bepaald scenario. De ene keer krijgt men een opdracht voor het gehele team, de andere keer voor een lid van het team, met ondersteuning, observatie en feedback door de collega’s. Er worden scènes gespeeld, maar geen rollenspellen. Vaak gebruiken we ter ondersteuning van een simulatiegame andere werkvormen, zoals een (openings)voorstelling of een TOP-model.

Een simulatiegame duurt minimaal een dagdeel en kan worden ingezet bij:

Vaardigheidstrainingen
Bewustwording in veranderingsprocessen (hoe doen we wat we doen?)
Oefening van nieuwe situaties (wat gebeurt er als we X gaan doen?)
Teambuilding (ervarend, van elkaar leren) 

Deze doenkshop wordt gegeven op afspraak
Vraag meer informatie aan via het contactformulier aan de rechterzijde.
Meedoenken met
Henk van der Steen
 Henk van der Steen (1969) is één van de drijvende krachten achter Troje Training en Theater. Troje brengt de waarde van het improvisatietheater naar het echte leven. Dit doet het door het ontwerpen en faciliteren van (verander)programma’s, door het verzorgen van workshops en trainingen, door te acteren en door het geven van lezingen over improviseren.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

Doenker Mobiel: 020-4275399
Centrale telefoon: Centraal nummer

Of vul onderstaand contactformulier in.

Naam
Email
Telefoon
Vragen/ opmerkingen